Menu
Sepetiniz

Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

Toplam Kalite Felsefesini esas alarak , takım ruhu içerisinde şirket hedeflerine ulaşılması en etkili rekabet unsurumuzdur.

"Müşteri ve Çalışanların Memnuniyeti " birinci görevimizdir.

En iyi atık ve çevre yönetimi yaklaşımı ve seçenekleri ile ülke ekonomisine sağladığı katma değerin uzantısı olan çevrenin ve doğanın korunmasını hedeflemiştir.

" İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi ve “Sürekli Gelişim" vazgeçilmez ilkemizdir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumayı hedeflemiştir.

"Ekip Çalışması ve Tam Katılım" yönetim felsefemizdir.

"Eğitim, Performans Değerlendirme ve Yaratıcılığın Teşviki" yönetimimizin ayrılmaz parçasıdır.

"Yönetici-Çalışan-Müşteri" üçgeninde doğru ve hızlı iletişim esas alınmıştır.

"Entegre Sistem Standartlarına Uygun Bir Yönetim Sistemi Uygulamak" ana hedefimizdir.

Bu amaçla;

ÖZMÜŞLER ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZ. SAN. TİC. A.Ş. olarak,

Misyonumuz

Atık ve çevre yönetimini güvenli, yüksek kaliteli ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleştirmek, müşteriler ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak, tüm bunları gerçekleştirirken ÖZMÜŞLER çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak

Vizyonumuz

Sosyal Sorumluluk Bilinci İle Uluslar Arası Standartlar Düzeyinde İnsana, Doğaya, Çevreye Duyarlı Ve Geri Dönüşüm Hizmetimizle Ülke Ekonomisine Faydalı, Sürdürülebilir Atık Ve Çevre Yönetimini Sağlayan Süratli Ve Güvenilir ve EGENİN her noktasında ulaşılabilir bir kurum olmaktır.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini entegre bir şekilde yöneterek, Atık ve Çevre Yönetimi Sektöründe Kalite, Çevre ve İş sağlığı Bilinci açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmayı

Sürekli gelişme bilinci ile Entegre yönetim sistemi etkinliğini iyileştirmeyi,

Müşteri memnuniyeti ile İlgili taraflarımızın beklentilerine duyarlı olmayı,

Çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak yaralanma ve mesleki hastalıkları önlemek amacı ile riskleri en aza indirmeyi,

Kalite, Çevre ve İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline gelmeyi, Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi, Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan Entegre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı

Çevreye, insana, doğaya verdiği önem ve değeri şirket politikasına da yansıtmış ve çevreyi korumak her zaman birinci sırada yer almıştır. Bu bilinçle Toplama Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisi olarak, kaynak kullanımının azaltılmasına sağlamış olduğu katkıyı arttırmak için sürekli araştırma ve geliştirme yapmayı

Çevresel etkilerimiz için gerekli tedbirleri alarak çevreye duyarlı olmayı,

Kirliliğin önlenmesine, atıklarımızı minimize etmeye ve verimliliğimizi artırmaya yönelik yatırımlar, düzenlemeler ve çalışmalar yapmayı,

Uygulanabilir şartlar doğrultusunda bütün hedef ve faaliyetlerimiz ile ilgili müşteri şartları da dahil olmak üzere yürürlükteki yasal gereklilik ve diğer şartlara uymayı,

ÖZMÜŞLER ailesinin tüm üyelerinin katılımı ile taahhüt ediyoruz.

..

WhatsApp
05336957562