İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerleri çalışanlarının sağlığı ve güvenliği, iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği konu kapsamında, çalışanın sağlık ve emniyetinin işyeri sınırları ve iş dolayısı ile doğan tehlikelerin korunmasını kapsayan iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitim, belgelendirme aşamasına gelinceye kadar süreç tarafımızca yönetilmekte ve bilincin yerleşmesi amacı ile eğitimlerle destek vermekteyiz.