ÇEVRE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında, firmanızı ilgilendirecek her türlü mevzuatı takip etmek, çalışanlarınızı bilinçlendirmek asli görevlerimizdir.

"29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanunu’ nca faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."Lisanslarımız