ÇEVRE LİSANSLARI

Sürekli gelişen teknolojinin getirileri sonucunda ortaya çıkan hava,su toprak kirliliklerinin önlenmesi amacı ile çıkan ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında firmanızın Çevre Lisansının alınması ve ilgili mevzuatların takibinin yapılması, yürütülmesi asli görevlerimizdir.

" Çevre Lisansı : Çevre Lisansı: Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği,"

" Geçici Falliyet Belgesi : İGeçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeyi,."

" 11/8/1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2872 numaralı Çevre Kanunu’ ndaki mevzuat gereğince alınması gereken izin ve lisansların alınmaması durumunda cezai hükümler uygulanmaktadır. "