ÇEVRE İZİNLERİ

Sürekli gelişen teknolojinin getirileri sonucunda ortaya çıkan hava,su toprak kirliliklerinin önlenmesi amacı ile çıkan ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında firmanızın Çevre İzinlerinin alınması ve ilgili mevzuatların takibinin yapılması, yürütülmesi asli görevlerimizdir.

" Çevre İzni : 11/8/1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazetede yayınlana 2872 numaralı Çevre Kanunu’ ndaki mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, deşarj, gürültü kontrol, deniz deşarjı ve stabilize arıtma çamuru kullanım izinlerini ifade etmektedir. "

" Çevre İzin Belgesi : İşletmeler için hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir."

" Çevre izin ve lisans belgesi : 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanlarını kapsayan tek bir belgeyi ifade eder."

" 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.
a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur."
" Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi verilir."